Feministiska socialister måste Sluta med sin anti israeliska propaganda

Islamistiska feministiska politiker under socialistiska ramar ber att alla partier måste ta ansvar, för att fördöma Israels ockupation av Palestina.

 Varför inte engagera sig i problemen som det finns gott om i Sverige? Trots att antisemitismen pågår för fullt i Malmös skolor och även i övriga delar av Sverige, inklusive i SSU. Även Sveriges före detta statsminister Göran Persson inkom med kraftig kritik mot antisemitismen inom SSU.

Feministiska Socialister Måste Sluta Med Sin Anti Israeliska Propaganda

Europeiska skattebetalarnas bistånd går inte till att bygga skolor för palestinier. Biståndet går nästan uteslutande till missiler och annan krigsmateriel till Hamas och Islamiska Jihad med en enda avsikt att förinta Staten Israel.  Sverige och övriga Europa måste omedelbart upphöra med allt bistånd till Hamas och Islamiska Jihad, det är totalt oacceptabelt att Europa inklusive Sverige finansierar krigsföringen mot staten Israel. Det är mycket anmärkningsvärd att vår feministiska utrikesminister Ann Linde för ensidigt palestiniers talan och hetsar upp hatet mot staten Israel och mot judar bosatta i Sverige. Det bevisar de senaste dagarnas hotfulla anti israeliska demonstrationer. Trots förbudet, att samlas mer än åtta personer enligt pandemilagen, genomfördes det demonstrationer av över 100 personer mot Israel utan polisens ingripande, vilket också är mycket märkligt. Hon är inte kapabel att sköta sitt ämbete när det gäller utrikes politik.

Inte ens på himmelfärdsdagen kan hon inte besvära sig med en hälsning till sin egen befolkning utan hennes första prioritet är muslimernas välbefinnande.

Det kan inte bli mer uppenbart vilket lands utrikespolitik hon bedriver.

En stor del av svenska befolkningen visar sitt missnöje i sociala medier och kräver hennes avgång för att lämna platsen till en stabil politiker som brinner för Sverige och har kompetens och diplomati kan återupptaga de goda relationerna med Israel och andra länder i Mellanöstern.

Feministiska socialister måste Sluta med sin anti israeliska propaganda

När det gäller ordet ockupation och tvåstatslösning saknar flesta politiker och individer den internationella juridiska och historiska kunskapen om detta. Teori och verklighet är två skilda saker. Trots det använder många ordet ockupation och tvåstatslösning väldigt lättvindigt utan att ha den mista aning om vad det innebär och utan fakta. Innan man skall ge sig in i diskussioner måste man vara väl insatt både mellanösternshistoria och internationell juridik samt de historiskt ingångna avtalen.

Feministiska socialister måste Sluta med sin anti israeliska propaganda

Hillel Frisch i Begin-Sadat Center har gjort en internationell juridisk detaljerad beskrivning, att känna till den ABC. En grundfärg för att förstå de olika områdena Judea och Samaria.

Den israeliska myndigheten har planerat ett område strax söder om Abu Dis som skulle ge alla dessa bekvämligheter, men Eu fortsätter att stödja denna omänskliga lösning. Uppenbarligen anser Eu att alla olagliga medel motiverar slutet på att skapa en palestinsk stat. Historien upprepas i södra Hebron Hills. Faktum att ett dokument som skrevs och undertecknades 1995 och som skapade området A,B och C det var knappast dramatiskt i sig sätter scenen för dramatiska ofta smärtsamma händelser.

Allt annat utan fakta som indoktrineras till allmänhet är endast egna fantasier och smutskastning mot staten Israel. Trots att Israel ligger under fruktansvärda missilangrepp från terroristgruppen Hamas och Islamiska Jihad från Gasa under de senaste dagarna.

Alla länder även Israel har full rätt och försvara sitt land och sin befolkning.

 

Institute of Capacity Building for Political Studies, (ICBPS) publishes articles, analyses, and reports online with no limit. ICBPS has been founded by a group of journalists and activists to provide a great opportunity for those freedom fighters who are being censored by mainstream media.

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.