Kinesisk-amerikansk kärnkraftsinriktning mot varandra på kollisionskurs

Analys: 'Kinesisk-amerikansk kärnkraftsinriktning mot varandra på kollisionskurs'  ” kärnkraftsuppställning   ” Mellanöstern andas lättare nu.  I mer än två århundraden var denna region för först Storbritannien och sedan USA en sten i skon.  Under hela 1900-talet och de två första decennierna av tjugoförsta århundradet fanns för Mellanöstern inget annat än krig...

Västvärldens Dolda Strategi, För Att Blidka Mullorna

I mitten av 1970-talet presenterade de västliga och amerikanska ledarna en ny strategi: diplomati bakom kulisserna, eller för den delen den "osynliga strategin" i Mellanöstern och Asien, som var mycket anmärkningsvärd. Efter det kejserliga systemets fall i Iran, som västerlänningarna startade och genomförde, baserat på denna "osynliga strategi" vars centrala...

Who Are The Bells Ringing For?

What is the ruling, on Michael Flynn flying to the Netherlands by private jet, starting the evacuation of the political swamp from Europe, uncovering the face of Deep State, participating in betrayal?! Chinese Globalists will give up soon, enjoy the rest of the events. C After the US election, many...