Västvärldens Dolda Strategi, För Att Blidka Mullorna

I mitten av 1970-talet presenterade de västliga och amerikanska ledarna en ny strategi: diplomati bakom kulisserna, eller för den delen den "osynliga strategin" i Mellanöstern och Asien, som var mycket anmärkningsvärd. Efter det kejserliga systemets fall i Iran, som västerlänningarna startade och genomförde, baserat på denna "osynliga strategi" vars centrala...